پیامرسان های موسسه آوای توحید

 

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

 

  ایتا

 

  تلگرام

ثبت نام

دوره های کوتاه مدت و بلند مدت دارای شهریه می باشد

 

 

 

آئین نامه دوره مجازی

الف : جذب و پذیرش :
شرایط و مراحل کلی ثبت نام و پذیرش :
.1 داشتن انگیزه ونیت صادقانه برای تحصیل معارف عالی الهی و تخلق به آنها
.2 داشتن استعداد و آمادگی علمی و معرفتی لازم برای تحصیل مباحث فلسفی و عرفانی
.3 امکان بهره مندی از خط اینترنت و حجم مناسب ) 4G ( برای دریافت و بارگیری کلاسها در فضای مجازی
.4 أمکان پرداخت شهریه مقرر برای هرنیمسال تحصیلی
.5 پرکردن فرم ثبت نام و دریافت کد تحصیلی جهت عضویت رسمی در مدرسه معرفتی آوای توحید

داشتن خط اینترنت:
داوطلبان محترمی که قصد بهره مندی از کلاسهای مجازی را دارند توجه داشته باشند که تمامی کلاسهای این موسسه دربخش مجازی بصورت فیلم  برای کلاسهای اصلی( و صوت )برای عناوین فرعی ارائه میشود از این رو داشتن حجم اینترنتی کافی و سرعت بالاحداقل 4G ضروری خواهدبود. باید توجه داشته باشید که اکثر کلاسهای موسسه بصورت فیلم ارائه میشود لذا عزیزان باید از حجم مناسب اینترنت برخوردار باشند. چرا که با وجود تلاشهای مسئولان فنی موسسه برای کاهش حجم فیلم ها ، باز هم دانلود فیلم نیازمند حجمی از اینترنت خواهد بود .
پرداخت شهریه:
به اطلاع عزیزان می رساند این موسسه وابسته به هیچ ارگان دولتی نمی باشد و بودجه و هزینه های آن از طریق کمک های مردمی ، نذر برای امور فرهنگی و دریافت شهریه مختصر در هر نیمسال تأمین میشود و تقریبا  مبالغ دریافتی صرف امور فیلمبرداری و شبکه اینترنت و پخش کلاسها می شود قابل ذکر است شهریه اعلامی برای هر نیمسال بصورت حداقلی می باشد و از عزیزانی که قصد همیاری مالی یا نذرفرهنگی بیشتردارند استقبال می کنیم. پرداخت شهریه و یا ارسال وجوه نذر و کمک های مالی از درگاه  طریق ممکن است . اول از طریق درگاه پرداخت اینترنتی که
از صفحه اول سایت مدرسه معرفتی قابل دسترسی است
توجه داشته باشید شهریه در آغاز هر نیمسال دریافت می شود و اگر کسی توانایی پرداخت تمام شهریه را بصورت
یکجا نداشت می تواند درخواست پرداخت قسطی در طول نیمسال داشته باشد .

معرفی سطوح تحصیلی موسسه آوای توحید:
دروس حکمت ومعرفت اسلامی در موسسه آوای توحید بصورت کلاسیک و طی واحدهای درسی دردو گروه تمام وقت ونیمه وقت ارائه می شود.اولویت و برنامه اصلی موسسه برای اعضای تمام وقت می باشد و فقط افرادی مجاز به شرکت در دوره نیمه وقت هستند کهبه دلایلی از جمله اشتغال به کار یا تحصیل فرصت استفاده تمام وقت از کلاسها را ندارند.
کل واحدهای قابل ارائه در طول دوره تحصیل در موسسه حدود ۰۶ واحد می باشد و در طول 5 سال که شامل یک نیمسالتابستانی )مقدماتی( و دونیمسال در طول سال و یک نیمسال در هر تابستان ارائه خواهد شد.درهرترم برای گروه تمام وقت حدود 4تا ۰ واحد درس ارائه خواهد شد و برای گروه نیمه وقت نصف آن ارائه
خواهد شد.

دروس قابل ارائه در قالب سه دسته درسی می باشد:
دسته اول: دروس اصلی حکمت ومعرفت بصوت تصویری ؛
دسته دوم: دروس فرعی که شامل برخی دروس پیش نیاز مانند درس عقاید و منطق و ادبیات عرب بصورت صوتی
دسته سوم: دروس مطالعه ای )معرفی کتاب جهت مطالعه بدون کلاس

پرداخت شهریه:
به اطلاع عزیزان می رساند این موسسه وابسته به هیچ ارگان دولتی نمی باشد و بودجه و هزینه های آن از طریق کمک هایمردمی ، نذر برای امور فرهنگی و دریافت شهریه مختصر در هر نیمسال تأمین میشود و تقریبا تمام مبالغ دریافتی صرف امورفیلمبرداری و شبکه اینترنت و پخش کلاسها می شود و خادمان شما در این موسسه حقوقی بابت فعالیت جهادی خود
دریافت نمی کنند .قابل ذکر است شهریه اعلامی برای هر نیمسال بصورت حداقلی می باشد و از عزیزانی که قصد همیاری مالی یا نذرفرهنگی
بیشتردارند استقبال می کنیم.پرداخت شهریه و یا ارسال وجوه نذر و کمک های مالی از دو طریق ممکن است . اول از طریق درگاه پرداخت اینترنتی که از صفحه اول سایت مدرسه معرفتی قابل دسترسی استدوم از طریق پرداخت کارت به کارت با دستگاه خودپرداز بانکی و ارسال تصویر قبض پرداخت در قسمت پرداخت شهریه
سایت مدرسه معرفتی توجه داشته باشید شهریه در آغاز هر نیمسال دریافت می شود و اگر کسی توانایی پرداخت تمام شهریه را بصورت
یکجا نداشت می تواند درخواست پرداخت قسطی در طول نیمسال داشته باشد .
راهنمای پرکردن فرم ثبت نام و دریافت کد تحصیلی:
توجه : پس از مطالعه آئین نامه و آمادگی جهت عضویت در مدرسه ابتدا شهریه مقرر برای هر نیمسال تحصیلی را پرداخت
نمایید سپس اقدام به پرکردن فرم ثبت نام نمایید.


جدول عناوین دروس :
عناوین دروس قابل ارائه درهر نیمسال از طریق سایت به اطلاع معرفت جویان گرامی خواهد رسید.
انتخاب واحد درسی:
 تعداد واحدهای قابل ارائه در هرنیمسال کم خواهد بود تقریبا تمامی دروس ارائه شده برای هر گروه درسی اجباری می
باشد اما با شرایطی که ذکر میشود افراد حائز شرایط می توانند برخی دروس را بصورت جایگزین حذف کنند.
اول : طلاب یا دانش آموختگان دانشگاه یا موسسات دیگر که دروس مشابه را در آنجا گذرانده اند. مانند ادبیات عرب یا
منطق یا فلسفه .
این افراد می بایست مدرکی که حاکی گذراندن آن دروس می باشد را ارائه نمایند تا نمره آن درس جایگزین امتیاز درسی در
کارنامه موسسه اوای توحید شود.
دوم: افرادی که بخاطر مشغله زیاد قادر به تحصیل تمام واحدهای ارائه شده در یک نیمسال نیستند که راه حل این عزیزان
انتقال به گروه تحصیلی نیمه وقت می باشد.
هردو گروه فوق باید شرایط خود را قبل از آغاز کلاسها در سال تحصیلی به اطلاع معاونت آموزش موسسه برسانند.

برنامه هفتگی:
کلاسهای مدرسه معرفتی آوای توحید طبق برنامه هفتگی که برای هر گروه درسی در سایت اعلام میشود ، پخش می
شود از اینرو از عزیزان درخواست می شود برنامه هفتگی را مطالعه ودر دستگاه خود ذخیره نمایند و طبق برنامه به
صفحه کلاسها مراجعه نمایند.

ساعت حضور در کلاس:
به جهت رفاه حال معرفت جویان عزیز و اینکه با توجه به مشغله های مختلف افراد، هرکس امکان حضور در کلاسدر ساعت خاصی را دارد، بازه زمانی که برای حضور در کلاس مجازی در نظر گرفته شده از ساعت 9 صبح تا 11شب در روز معین )طبق برنامه هفتگی( می باشد. لذا از عزیزان دررخواست دارد در این بازه زمانی 14 ساعته به کلاس مراجعه نمایند.وسیع بودن این بازه زمانی موجب می شود دیگر دلیلی برای غیبت وجود نداشته باشد چراکه می توانید در این زمانوسیع به کلاس مراجعه کرده و بعد از ثبت حضور فیلم کلاس را دانلود و ذخیره کنید و در فرصت مناسب آن را ببینید.با توجه به این امکان وسیع حضور در کلاس ، فقط غیبتهایی موجه خواهد بود که به دلایل قابل قبول از جمله قطعی شبانه روزی شبکه اینترنت یا مسافرتی که امکان دسترسی به اینترنت نبوده و مانند آن باشد.
توجه: امکان غیبت عادی برای هر درس در یک نیمسال فقط دو جلسه است و درصوررت افزایش تعدا غیبت ها
کدتحصیلی شان بسته خواهد شد تا غیب خود را موجه نمایند.
مرخصی ها:
علاوه بر اینکه دروس موسسه در دو گروه نیمه وقت و تمام وقت ارائه میشود، امکان مرخصی ترمی برای عزیزان با
ارائه دلیل موجه وجود دارد. حداکثر امکان مرخصی در طول دوره 5 ساله ، فقط 3 ترم خواهد بود.
همچنین در صورت درخواست مرخصی روزانه در هر نیمسال ، قبول درخواست منوط به تشخیص مدیر موسسه یا
معاونت آموزش ممکن خواهد بود.

سنجش وارزیابی :
بنای موسسه این است که مشتاقان و تشنگان معارف اسلامی از دریای حکمت و معرفت الهی , با بهره گیری از
بهترین اساتید حوزه علیمه سیراب شوند و این معارف در عمق وجود آنها جای بگیرد. از اینرو به جای روش
آزمون وحفظ مفاهیم ، با روش مباحثه و پژوهش و تمرین و رفع اشکال؛ به تحکیم آموخته ها خواهد پرداخت .

و گروههای پژوهشی به جهت اجرای مباحثات و پژوهش وتمرین آموخته های حکمت و » معلم جامع « برنامه
معرفت ونیز ارائه فعالیت های پژوهشی طرح ریزی شده است.
دراین بخش ، معرفت جویان به گروههای کوچکتر در فضای پیامرسان ایتا تقسیم می شوند و با سرپرستی یکی از
اعضاء فرهیخته موسسه به فعالیت می پردازند و حاصل فعالیت ایشان در قالبهای مختلف در فضای مجازی و سایت
مدرسه معرفتی ارائه می شود. جزئیات فعالیت در این بخش از طریق گروههای پژوهشی ونیز کانالهای اطلاع رسانی
به اطلاع خواهد رسید.
قابل توجه اینکه هریک از فعالیتها آموزشی و پژوهشی بر طبق جدول امتیازات، دارای امتیازی است که نشانگر
میزان فعالیت معرفت جویان بوده و در کارنامه تحصیلی ایشان درج خواهد شد.
البته ممکن است برای برخی دروس ، آزمون کتبی برگزار شود که مراتب به اطلاع معرفت جویان خواهد رسید .
بخش معلم جامع : معرفت جویانی که در کلاسهای حکمت ومعرفت موسسه شرکت کرده اند در گروههای » معلم جامع « در برنامه
مختلف در فضای پیامرسان ایتا ، با سرپرستی یکی از اعضاء فرهیخته سابق موسسه تشکیل می شود . درگروههای معلم جامع چند کار علمی توسط معلمان جامع که سرپرست گروهها هستند انجام خواهد شد : اول: بررسی میزان حضور درکلاس و بهره گیری ودرک مطالب کلاسها توسط معرفت جویان
دوم: پاسخ به سوالات معرفت جویان و رفع اشکالات درسی ایشان و یا ارجاع سوالات به اساتید پاسخگو و ارائه
پاسخ در گروه
سوم: ارائه موضوعات علمی - و درخواست فعالیت معرفت جویان و مباحثه گروهی » طرح بحث « تحقیقی بصورت
در زمانهای تعیین شده در مورد موضوعات مطرح شده که مرتبط با مطالب ارائه شده در کلاس می باشد . چهارم: شناسایی پژوهشگران فعال و علاقمندان به پژوهش از میان معرفت جویان و ارائه موضوعات علمی -
معرفتی جهت تدوین و ارائه مقاله برای استفاده در نشریات موسسه
اقدامات لازم از طرف معرفت جویان :

توجه : عضویت و فعالیت تمام معرفت جویان در گروههای معلم جامع الزامی می باشد . پرکردن و ثبت اطلاعات پژوهشی در فرم اطلاعات در صفحه پژوهشکده آوای توحید
عضویت در گروه معلم جامع در پیامرسان ایتا و حضور فعال در آن
ارائه کارها و فعالیت های درخواستی از طرف معلم جامع در زمانبندی اعلام شده
 آشنایی مختصر با پژوهشکده آوای توحید
موسسه آوای توحید با هدف رسوخ معارف الهی در فکر وجان معرفت جویان ، اقدام به ایجاد وتأسیس پژوهشکده
مجازی نموده است . پژوهشی که در موسسه مورد نظر است به معنای عام آن یعنی دقت ، سوال ، تحقیق و تدوین معارف آموخته شده و
تولید محصولات فکری و علمی جدید می باشد . بخشهای مختلف پژوهشکده آوای توحید از این قرار است : بخش بازتاب فعالیت گروههای معلم جامع
بخش ثبت اطلاعات و دریافت پژوهش های معرفت جویان
هیأت علمی موسسه / کتابخانه تخصصی حکمت و معرفت اسلامی
بخش انتشار نشریات علمی – تخصصی
توضیحات:
.1 بخش بازتاب فعالیت گروههای معلم جامع :
بازتاب فعالیت گروههای معلم جامع در پژوهشکده آوای توحید قسمت گروههای معلم جامع خواهد بود .
.2 بخش ثبت اطلاعات و دریافت پژوهش های معرفت جویان

 

 

آئین نامه دوره حضوری


 

 

آئین نامه دوره بین الملل

 

اطلاعات تماس:

آدرس: قم، خیابان معلم، کوچه 10، نبش کوچه 4
کدپستی: 3715696797
تلفن تماس: 02537842224
سامانه پیامک: 5000541304050
ایمیل: avatoohed@gmail.com

  ایتا (اعلانات مدرسه)

 

  آپارات

  ایتا

 

 تلگرام

طراحی و تولید: کویر سبز